БЪДИ КАТО ВОДАТА

Бъди като водата, приятелю. Адаптирай се, отстъпвай и намирай своя път. Има много аналогии в даоизма и Тай Чи за водата, но една, която мнозина пропускат е прозрачността. Бъди отворен, приятелю. Защо казват,… Има още