Tai Chi – The Suprime Ultimate

ТАЙ ЧИ – ВЕЛИКИЯТ ПРЕДЕЛ „Когато разглеждате символа на Тай Чи, виждате кръг, оформен от Ин и Ян. Това представлява изначалната философска идея на Китай. Олицетворява Ин и Ян, положителното и отрицателното, горе… Има още