Lycopodium

LYCOPODIUM

В предишните ни две картини, на Sulphur и Calc carb, станахме свидетели на предбиотичната, вулканична ера на планетарната еволюция , доминирана от влиянието на огнения, егоистичен Sulphur и последвалия океанен период на еволюцията на живота, доминиран от влиянието на студената, страхлива Calc carb. Сега идваме в периода на ранната земна еволюция, доминирана от влиянието на Lycopodium.

Растителният живот първи излязъл от океаните на бреговете на девствените земни маси. Във въгленосния период, преди 350 – 260 милиона години, растенията доминирали в света, който по това време бил един голям континент – Пангеа, разпростиращ се в екваториалните и тропически зони и съответно изложен на обилни дъждове. Образували се обширни мочурища, осигуряващи добри условия за продължително и масово производство на растителност. Израснали гъсти, преплетени гори и се развили гигантски дървета. Дори сред тях могъщият Ликопод, Лепидодендрон, се извисявал най-величествен. В края на мочурливата ера по-голяма част от Пангеа се отдалечила от тропиците и започнала да се отделя, формирайки различните континенти, които познаваме днес. Дъждовете намалели и за да оцелее, на Лепидодендрона му се наложило да се адаптира. Могъщото дърво упорито се съпротивлявало на изтреблението, като намалявало размера си, докато станало пълзящо растение, смирения плаун, Lycopodium clavatum, който олицетворява изникването на живота на земята.

Ако се върнем към метафората за Райската градина, видяхме, че Sulphur яде от Дървото на познанието и освободен от примитивната, инстинктивна, животинска природа, е прокуден от Рая и се перчи напред с надуто его, настойчиво любопитство и изобретателен гений. Calc carb е тази, която обладана от ужасни страхове и чувство на самота, незабележима и слаба в един враждебен свят, търси да защити нежната си уязвимост с черупката на сигурността. И накрая, Lycopodium, който, въпреки опасенията си и чувството на малоценност, захвърля защитната черупка и маскирайки страховете и чувствата си на малоценност със свръхкомпенсаторна арогантност, пристъпва в живота в преследване на власт и влияние. Докато при Calc carb страхът е ограничаващата сила, при Lycopodium често пъти е движещата сила.

Има няколко сигнатури, които да водят шамана в неговото дирене на терапевтична употреба на това забележително лекарство.

Лекарството е приготвено от неговите жълти спори. Тези спори ни осигуряват с прекрасни ориентири относно природата на Lycopodium и сферата му на действие. Те са много малки и имат високо съдържание на масло. Това ги прави високо запалими. Горят много ярко, с бърз блясък, сочещи, както при Sulphur, за високо избухлив и експлозивен темперамент, както и за внезапността, с която много от острите симптотми се развиват, и бързината, с която лекарството действа и дава облекчение при подобни случаи. Те са жълти на цвят, сочещи афинитет към трета чакра (на слънчевия сплит) и съответните й органи – черен дроб, жлъчка, панкреас, стомах и далак. В традиционната китайска медицина черният дроб се смята за „генерала” на тялото и често пъти е вярно, че Lycopodium достига до позиции на величие и лидерство. Черният дроб също е разглеждан като седалището на гнева (холеричната натура), където се съхраняват нашите емоционални болежки. Хомеопатично Lycopodium е важно лекарство за страховити ефекти от подтиснат или съхранен гняв.
Жълтото се свързва също така с нервната система и интелекта. Това е ум, който, като жълтото, е ярък, бърз, пъргав, нащрек и проницателен; схватлив и любознателен. Подобен мозък е с доминиращо ляво полукълбо – аналитичен, логичен, интелектуално скован, научен, рационален и по правило мъжки. Има тенденция да е критичен, осъдителен и скептичен. Никои пациенти не могат да са толкова цинични и скептични към нови концепции, включително хомеопатията, колкото Lycopodium.
По правило, хомеопатът Lycopodium ще е съмнително настроен към по-горните описания. Това мощно ментално доминиране на люво полукълбо дава своя резултат в също така мощното десностранно соматично (физическо) доминиране, така че болшинството от симптомите и белезите на Lycopodium ще бъдат открити в дясната страна на тялото или започват отдясно и после преминават вляво.

Негативните атрибути на жълтото са тези на много Ликоподиуми – материалистични, егоистични, егоцентрични, предубедени, саркастични, нелоялни и страхливи. Като ниския плаун, Lycopodium може да е подмолен.

Интелектът му е най-голямото му предимство, но също е и най-слабото му звено. В тази сфера Lycopodium упражнява своята разривна и лечебна сила. Жълтото е не само ярък, но и много активен, зает цвят. Не е спокоен и отпуснат. Обграждането с ярко жълто води до изтощение. Lycopodium е нетърпелив да се докаже и да изкатери корпоративната и социална стълбица, отново да придобие ръста на великолепното дърво. На този етап той става работохолик, жертва личния си и семеен живот за амбицията си, нежелаещ да признае менталните и физически ограничения. Ликоподиумите не са добри в поставянето на собствено темпо. Те бързо горят. Умствено напрежение, бизнес или финансови тревоги или болест като грип може да ускорят интелектуалните проблеми – умствена умора, объркване, невъзможност за концентрация, забравяне и загуба на увереност, често пъти с отвращение към работата или предприемането на всичко ново, дори в рамките на професия.

Макар иглолистният плаун да е миниатюрен на височина, той израства на много метри по земята и, забележително, трябват му 10 до 20 години, за да достигне пълна зрялост, времето, което е нужно на едно високо дърво да се развие. Плаунът следва темпото на своя могъщ предтец. Тук виждаме паралелна предразположеност към заболявания, които се развиват бавно, постепенно, но в голяма дълбочина, за дълбоко вкоренени, прогресивни хронични болести, и за много остри заболявания, които бавно се решават и бавно се достига до възстановяване и където остава продължителна и настойчива ментална и физическа слабост. Това е лекарство за синдром на хроничната умора. Също така е прекрасно лекарство за онези подрастващи, които бавно достигат физическа зрялост. Често пъти умственото развитие е бързо и ранно, докато тялото остава болнаво и недорасло – силен, зрял ум в слабо, недоразвито тяло. Това е важно лекарство за закъснял пубертет и при мъже, и при жени, за момичета, които закъсняват в пубертета, още не са имали първия си цикъл и чиито гърди и бедра остават неразвити.

Спорите имат твърда, непромокаема, външна капсула, която предпазва мекото, вътрешно съдържание. Никоя прилика не може по-точно да опише емоционалната натура на Lycopodium – вътрешна уязвимост, чувство за малоценност, голяма чувствителност и емоционалност, скрити зад лустрото на увереност, перчене, твърдост и раздразнителна нетолерантност.

Три съществени ключови белега на психиката на Lycopodium-а се разкриват тук – неговото чувство за малоценност, тенденцията към свръхкомпенсация и двойнствеността му. Те страдат от дълбоко вкоренен комплекс за малоценност и липса на самочувствие, които често са в парадоксален конфликт с високата степен на компетентност. И това не е изненадващо, предвид тежката загуба на ръст и субстанция, която огромното дърво Лепидодендрон трябвало да преживее в процеса на регресивна еволюция, толкова важна за неговото оцеляване. Lycopodium никога не се е възстановил от резултатното чувство на посредственост. Свръхкомпенсирането на това мотивира поведенческите модели и персоната, която Lycopodium проектира като маска на чувствата си несигурност и некомпетентност. Когато личност с доминиращо ляво полукълбо е фокусиран върху материалния свят като негова реалност, подобна свръкомпенсация ще подчертава качества като егоцентризъм, егоизъм, агресивност, съперничество, доминиране и користолюбие. Всичко това може да е вярно за Lycopodium.

В отговор на страховете, несигурността и съмнението в себе си, той се позовава на най-стария закон, за да реши дилемата си – оцеляване на най-приспособените. На съвременен човешки език това означава притежание на власт. Тъй като той е воден от страха и гледната му точка е основно материалистична, ще е задължително да има власт, за да контролира средата и тези, които са в нея. За да компенсира чувството на вътрешно безсилие, Lycopodium преследва примамките на външната власт. Те се страхуват да посрещнат живота без защитите, които ние като вид и индивиди сме възприели като символи на властта – парите, позицията, притежанията, образованието, красноречието, красотата, славата и влиянието.

За жалост, преследването на външна власт може да доведе до безскрупулност, загуба на морал, измама и корупция. Нуждата за доминиране и контрол произвежда нездрава състезателност, която покварява много аспекти от живота им и пагубно се отразява на отношенията им. Те развиват талант за измамност и задкулисност. Това, което виждате, не е това, което получавате. Това е тяхната двойнственост. Страховете и стеснителността на Calc carb изискват черупка на сигурност и анонимност, малоценността и коварството на Lycopodium изискват маска на увереност и безупречност. Толкова ефективна е тази маска, че често пъти те заблуждават и себе си и им е трудно да анализират мотивите си. Стават жертви на собствената си експертна рационализация.

Верен на собствената си двойнственост, Lycopodium често пъти има персона за домашни условия и конфликтна персона, която пази за публични и професионални случаи. Вкъщи той често е диктатор, насилник, шовинист и автократ. Всичко трябва да се движи спрямо неговите желания. Съпротива или критика водят до експлозии на ярост. Горд, упорит и твърдоглав, той не може да търпи противоречие. Той има нужда непрекъснато да е уважаван и почитан, това е мехлем за комплекса му за малоценност. В работата се контролира, склонен е към компромиси и, особено ако се е издигнал на позиция с власт и влияние, излъчва достойнство и чувство за реализация. Може да е тиран в семейството си и джентълмен за служителите си. За жалост, при израстването си може да прояви безвкусен аспект на характера си, тенденция да е сервилен и любезен към висшестоящите и тези, към които изпитва уважение или страх, и авторитарен или арогантен към тези, които счита за по-нисши или подчинени. С последните, в най-добрия случай, той е снизходителен и покровителстващ, в най-лошия е непоносим, критичен и нетолерантен. Често пъти ще прибегне до сарказъм, за да злепостави и унижи другите. Тяхното неудобство му дава увереността, която търси.

Както отбелязахме, спорите са пълни с олио. В желанието си да се предложи, Lycopodium може да е мек и хлъзгав, омаслявайки пътя си към популярността, гарантирайки успеха си с ласкателства. Никой не може да се смее по-шумно, заразително или дълго от Lycopodium, когато шефът казва шега. Той надува собствения си тромпет и вечно се хвали с познанията и способностите си. За да направи впечатление и да спечели уважение, той ще преувеличи или дори ще излъже за постиженията си. За Lycopodium често повтаряната лъжа става истина. Обичат да подхвърлят имена на известни хора и да се греят на отразената слава.

С липсата на самочувствие и свръхчувствителни към одобрението на другите, те искат да ги виждат винаги уверени и състоятелни, но често пъти ще прозрете през позата им, когато се чувстват неудобно, а не спират да си подсвиркват безсмислено и неуместно, за да изглеждат равнодушни. Ликоподиумите винаги се страхуват, че ще се изложат и че другите ще видят тяхната некомпетентност. Поради това и поради липсата им на вяра в себе си сценичната треска винаги е под повърхността и изригва в страхове на очакване, ако пред тях се очертава нещо ново и необичайно. Опасението или предчувствието го усещат под лъжичката. Те са склонни към негативни приказки, проектирайки всякакви проблеми и риск от провал върху всичко, което трябва да предприемат. Това води до сценична треска, страх от публични изяви и изпити. Мразят да ги наблюдават, докато работят, особено когато са се заели с нещо непознато. Това много ги изнервя и ги кара да правят грешки или ръцете им започват да треперят.

Ликоподиумите често пъти са уверени само когато са на собствена територия или когато се занимават с теми и ситуации в тяхната компетентност, и с хора, които са им познати. Наистина, в такива случаи те често пъти са неприятно надменни, самоизтъкващи се и заядливи. Силният Lycopodium разпознава тази си слабост и се стреми да разшири познатата си територия – зоната си на комфорт. Той усърдно ще прави всичко необходимо, за да увеличи способностите и увереността си. Дори ще усъвършенства държането на публични речи, макар че дори ветеранът Lycopodium оратор ще изживее пристъп на нервност, преди да се вземе в ръце, ще са му нужни няколко минути да влезе в крачка.

Ликоподиумите са суетни. Красотата е много важна за тях. Вечно се наблюдават в огледалото. Много време и усилия може да се посветят на развиването и поддържането на добро тяло и външност. Някои ще прибягнат до уменията на пластичен хирург, за да подобрят външния си вид. За тяхно разочарование, често пъти са поразени от преждевременно оплешивяване, сива коса и кожа, която се отпуска, излизат й петна и остарява твърде скоро. Често ще изберат партньор заради външността му, а не заради качествата му. Това много допринася за увереността и престижа им, да бъдат съпровождани от красива жена или хубав мъж. Често пъти са привлечени от хора, много по-млади или интелектуални по-посредствени или неопитни, някой, над когото могат да доминират, да го манипулират и да го формират.

Често се женят късно или остават твърди ергени или стари моми. Това може да се дължи на неспособност пред лицето на светските отговорности. Lycopodium често са егоистични, хищнически настроени и безразборни в секса, особено мъжете. Те повече търсят сексуална интимност, а не емоционална. И двата пола имат слабост към изневерите и може да изоставят семействата си, увлечени по нова любов. Сексуалното представяне е важна част от имиджа на Lycopodium. Да бъде голям любовник често пъти е твърде важно за мъжа и това се превръща в Ахилесовата му пета. Могат да развият сексуални затруднения поради липса на вяра в себе си и неистова нужда от добро представяне. Може да се появи проблемът да са зрители на представлението, а не действащи лица и страхът от провал да доведе до преждевременна еякулация или неспособност да се достигне до ерекция. Това е по-вероятно да се случи в контекста на постоянна връзка или брак. Lycopodium често може да е импотентен с жена си, докато се представя много добре при случаен контакт, който му осигурява стимула на забраненото без отговорност. Мнозина биват уморени от познатото, отегчават се от партньорите си и непрестанно се нуждаят от ново вълнение, за да поддържат сексуалния си интерес и способност. Въпреки това, Ликоподиумите са всеизвестно ревниви и властни. Техният партньор е тяхна собственост. Дори ревнуват от бившите любовници на партньорите си, вечно страхуващи се от сравнение. Неоправданата ревност и подозрението може да донесат голямо нещастие в дома на Lycopodium – допълнението с алкохол може да доведе до трагедия.

Lycopodium даден в подходящата потенция на човек с горната картина, може да го освободи от адикцията му към външна власт и възстановявайки вярата му в себе си и в живота, да го поведе на едно пътуване към истинското му наследство, развиването на вътрешна сила в синхрон със символичния образ на гордите и могъщи Ликоподи, монарсите на древните въглеродни мочурища.

Следваща статия: Дейвид Лили разглежда Pulsatilla

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Блог в WordPress.com.

Нагоре ↑

%d блогъра харесват това: