ВЛЕЗ

Влез в проявената си реалност. Влез в картината на своя пъзел… Ако играем на свободни асоциации, влизането ни подсеща за врата, праг, нещо вътрешно спрямо външното… нещо скътано. Аз спирам дотук, вие можете… Има още