Петте Елемента

Петте елемента и хомеопатията – цикъл за Аюрведа

Ще започна този разказ с един сън. Беше преди три години, помня го сякаш беше нощес… Намирах се в една къща с тесен, прав коридор, който от дясната страна имаше прозорец. На перваза на прозореца имаше няколко флакона с хомеопатични лекарства, ниски потенции. Те бяха подпрели прозореца, да стои полуотворен. Погледът ми се насочи навън и зърнах контурите на стара, величествена постройка. Внезапно в коридора срещу мен се появи моя близка приятелка, която ми каза: „Трябва да излезеш отвън, за да видиш сградата. Иначе няма да стане.” Аз излязох и видях най-невероятното творение… може би на човешка ръка. Година или две по-късно, в миг на просветление се сетих – разбира се, Моне! Бях проектирала в съня си „Руанската катедрала” – 1892 – 1893 г. Но към онзи конкретен момент, предупредена от съня, аз знаех, че това е нещо древно, прекрасно и трябва да „изляза от кутията”, или от рамката, ако щете, за да го видя. Десетина дни по-късно ми се обадиха за тридневен семинар по марма йога. Това беше моята среща с аюрведа – отдавна лелеяна, почти забравена мечта. Тя беше Руанската ми катедрала. Дамата, която водеше семинара, беше една удивителна индийка – прекрасен медиатор на едно древно познание. Самата тя – хомеопат и мармачария. Разбира се, на моя въпрос как се комбинират хомеопатия и аюрведа, тя каза с усмивка на Мона Лиза – „По най-прекрасен начин.” Воалът беше понадигнат и отново спуснат. За мен остана да открия как…
Това е като играта да свържем точките, да открием липсващите връзки, като цяло да сме готови да се откажем от мономанията, или концепцията за единственото лекарство. Можем поне да опитаме, нали?
И така… аюрведа датира отпреди 7000 години. Мъдростта за живота се съхранявала от просветлените риши, които обитавали горите и планините. Легендата разказва, че дошло време, когато те се събрали пак там, в гората, застигнати от голяма тревога. Човеците слизали в низините да живеят в поселища. Това щяло да обърка жизнената им сила, щяло да ги отдели от природата и да доведе до дисбаланс в телата и умовете им. Така и станало. Спасението останало в аюрведа. И днес ришите дават каквото могат на нас, заплетените в капана на градовете човешки същества.
Аюрведа има две страни – физическа и фина.
Физическата включва:
– Лекарства
– Диета
– Камъни/ метали
– Цветове
– Ароматерапия

Фината включва:
– Йога – мармайога
– Йога терапия
– Медитация/йога нидра
– Пранаяма
– Мудри
Основа на аюрведа, на цялата индийска култура и философия е панчататва – теорията за петте елемента: акаша, ваю, агни, джала, притви (санскр.) – етер, въздух, огън, вода и земя. Ще ги срещнем почти навсякъде по света – в Китай, където етерът е заменен от елемента Дърво, а въздухът от Метала, ще ги видим в алхимията на Европа – само че там остават четири. Етерът, повече известен като Пространство, се губи. Може би задушен от захвата на Тъмните векове. Но това е в Европа. В Индия винаги го е имало. Това е страната, на която дължим нулата – като цифра, за обозначаване на шунията – празнотата. Сигурно защото тя винаги е била важна и за джайнисти,и за адвайтисти и за будисти. В Маджхима Никая ще ги срещнем в Групата на материалната реалност, или рупа-канда и там се наричат маха-бута (пали), като пространството, акаша, е изведено самостойно. Това се дължи на факта, че будизмът не разглежда пространството като нещо материално, или доловимо. Всички ние сме в пространството, а не то в нас… За повече информация в будисткия контекст вижте тук.
Да се върнем на аюрведа : Всеки елемент има по два органа в човешкото тяло, съответните специфични емоции и възприятие.

Акаша/Етер – черен дроб, жлъчка, възприятие – слух; чакри – от V-та нагоре, Анандамаякоша – блажено тяло (трансцедентно), емоция – меланхолия, гняв

Ваю/Въздух – бели дробове, дебело черво, възприятие –допир, ІV чакра,
Винянамаякоша – психическо тяло (висок ментал), различаващ принцип – будхи
емоция – тъга, щастие

Агни/Огън – сърце, тънки черва
Включва още: метаболизъм, кръвообращение, храносмилане
Възприятие – зрение, ІІІ чакра,
Маномаякоша – ментално тяло – чувствен аз- Манас, гняв, щастие

Джала/Вода – бъбреци, пикочен мехур
Включва още: урина, хормони, ензими, слюнка, надбъбречни жлези, хормоните на половата система,
Възприятие – вкус, ІІ чакра,
Пранамаякоша – биоплазмено тяло (тяло на жизнената сила) , страхове, фобии

Притви/Земя – далак, стомах панкреас
Включва всичко физическо: клетки, тъкани, кости…
Възприятие – мирис, І чакра,
Анамаякоша – физическо тяло, тревоги.

Информацията постъпва в Акаша – тя е едно фино движение, наречете го вълна, в празното пространство. Движението се поема от Вятъра, получава се фрикция и се отделя топлина – Огън… Имаме засилена жизнена сила.
Преди да премина към интересната връзка с хомеопатията, ще надигна още малко воала, за да разгледам движението на прана в човешкото тяло съобразно денонощието:
Праничният поток се движи последователно от един елемент в друг, като прана престоява във всеки орган по два часа. Новият цикъл започва в 03,00 часа с влизането на прана в елемента Въздух:
03,00 ч. – 05,00 ч. – прана е в белите дробове
05,00 ч. – 07,00 ч. – прана е в дебелото черво, тогава имаме максимум енергия
07,00 ч. – 09,00 ч – прана вече е в елемента Огън, в сърцето
09,00 ч. – 11,00 ч. – прана е в тънките черва (метаболизма, максимум агни)
11,00 ч. – 13,00 ч. – прана влиза в елемента Вода, пикочен мехур, изхвърляне на течности
13,00 ч. – 15,00 ч. – прана е в бъбреците, тогова сме малко уморени, енергията спада заради водата, ставаме по-тежки, по-пасивни, придремва ни се.
15,00 ч. – 17,00 ч. – перикард, заедно със сърцето, вторичен елемент на Агни, пробуждаме се.
17,00 ч. – 19,00 ч. – хормонален баланс в цялото тяло, ензими
19,00 ч. – 21,00 ч. – прана вече е в елемента Земя, стомах, храносмиламе всичко, което сме поели през деня.
21,00 ч – 23,00 ч. – прана е в далака и панкреаса – отделяме ензими за храносмилането
23,00 ч. – 01,00 ч. – прана вече е в Акаша, в жлъчката
01,00 ч. – 03,00 ч. – прана е в черния дроб, всичко пречистено влиза в черния дроб и той решава дали денят е бил добър – ако сме асимилирали всичко, ако сме изхвърлили всичко ненужно и сме запазили полезното – то остава в Акаша. Черният дроб предава информацията на белите дробове и всичко започва от начало.
От така изложеното по-горе можем да видим къде е централното нарушение в организма, в кой елемент – там ще имаме увредени органи и функционални изменения.
В аюрведа принципът на лечение е обратен на този в хомеопатията. Имаме недостиг на съответния елемент, намираме го в материалната реалност, насищаме организма с него и възстановяваме състоянието на здраве. В Чарака Самита четем: „Лечение може да се постигне с всяка субстанция, стига да е противоположна на качеството на вложената субстанция или патология.”
В хомеопатията даваме информация, енергиен модел, който се разгръща в пространството, обемано от тялото ни. Тук имаме потенция, динамис на лекарството, усилващ прана (жизнената сила) и работата й на съответните нива. Ханеман винаги е говорил за жизнената сила с голямо Ж. Но коя от всичките е тя? В аюрведа прана отново е пет вида в зависимост от елементите, които обслужва:
Апана – за Земя и частично Вода, отделянето на течности, І и ІІ чакри
Самана – за Огъня, захранване на организма, храносмилане, ІІ и ІІІ чакри
Прана – за Въздуха, чревен тракт, дихателна система
Удана – за Етера, моторика, метаболизъм
и Вияна – за Висшия Етер, имунната система, циркулация
Тук сигурно мнозина ще си кажат – „Но защо да свързваме аюрведа с хомеопатия? Те нямат нищо общо.” В търсенето на една Обща Теория за всичко, малко като Айнщайн, трябва да приемем, че една теория, или едно учение, не може да съществува самостойно, единствено вярно. В холограмата на Всичко, Което Е това би било просто делюзия, една откъсната реалност, болестно състояние.
И така… Как се случват нещата?
Според аюрведа болестта се разгръща в три фази:
Първата фаза е дисбаланс на енергийно ниво. Дисбалансираната енерия си търси място, където да покълне. Бавно узрява – това е втора фаза, и излиза от мястото, защото вече се е разраснала. Започва трета фаза: дисбалансираната енергия търси слабо място, влиза му отдясно и тогава имаме физическо проявление.
По правило търсим помощ в третата фаза – тогава сме разбрали, че нещо се е случило.
Една интересна схема, която работи добре, включва лекарство – тинктура или ниска потенция Х, или D, – за физическото тяло – там обслужваме недостига. Елементът е Земя. Чудесни помощници в областта са Шуслеровите соли, на които ще отдадем заслужено пространство и време за разглеждане;
Бахови есенции – обслужващи емоциите, тук няма ударна сила, има меко, постоянно присъствие без потенция. Елементът е Вода.
И накрая, назначаване на лекарство в потенция, която е съобразена със състоянието – остро или хронично.
NB: Хомеопатичното лекарство е първото, което се дава в поредицата, защото тогава картината е чиста и могат да се видят всички странни, редки и особени симпотми.
Това го излагам с уговорката, която поставих в по-горните редове – за готовността ни да излезем от кутията и да пробваме ресурсите, с които разполагаме. Нашата задача не е да доказваме хомеопатията, а да помогнем на човека да преодолее трудностите – болките, страданието, да ги осъзнае, независимо от това в коя на фаза на живота си е, и да се почувства по-добре. Човешкото тяло не е бойно поле между хомеопата и болестта. То е нашето превозно средство, обвивката, която обитаваме в тази материална реалност и чрез която можем да изразим творческия потенциал от скрития, непроявен ред.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Създаване на безплатен сайт или блог с WordPress.com.

Нагоре ↑

%d блогъра харесват това: